ملیت : ایرانی
متولد : تبریز
تخلص : اشعار آذری
 ولادت: 4 آبان 1292
وفات : 5 تیر 1358